María Rodríguez

Enxeñeira Técnica Industrial, posúe os títulos de mestrado en Innovación Industrial e Optimización de Procesos e mestrado en Enxeñaría da Automoción (ambos pola Universidade de Vigo). Conta con máis de 10 anos de experiencia na xestión de I+D+i, destacando entre as súas funcións dentro da Dirección de Innovación Tecnolóxica as actividades de: Intelixencia Competitiva e Prospectiva Tecnolóxica na industria da mobilidade; a procura de oportunidades de financiamento a nivel rexional, nacional e europeo; a definición, planificación e seguimento de proxectos; e a elaboración de informes ad hoc para empresas.


La editorial
 
Comunicación
 
Redes sociales
Distribución
 
Envío de originales
 
Tienda
Nuestros sellos editoriales

La tienda de libros
Parque Logístico de Córdoba
Ctra. Palma del Río, km 4
C/8, Nave L2, módulos 6-7, buzón 3
14005 - Córdoba
(+34) 957 467 081
FAX: (+34) 957 227 819